Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem witryny internetowej monikaszymaniak.com (zwanej dalej: „witryną”). Regulamin jest przeznaczony dla polskich użytkowników witryny. Regulamin obowiązuje od dnia 19.04.2024 r. i może być zmieniany. W przypadku zmiany Regulaminu zastosowanie ma wersja obowiązująca w chwili zawarcia Twojej umowy.

Obecną wersję regulaminu możesz pobrać tutaj:

Poprzednie wersje regulaminu możesz pobrać tutaj:

Spis treści

Usługodawca
Hostingodawca
Odnośne akty prawne
Rodzaj i zakres usług
Warunki świadczenia usług
Warunki zawarcia umowy
Zakup e-booków
Zamawianie tłumaczeń pisemnych
Ceny i podatek VAT
Płatności
Płatności za e-booki
Płatności za tłumaczenia pisemne
Faktury
Prawa autorskie
Licencja na korzystanie z e-booków
Przejście praw do tłumaczeń pisemnych
Prawo odstąpienia od umowy
Dane osobowe
Cookies
Reklamacje
Prawo właściwe
Sąd właściwy
Polubowne rozwiązywanie sporów

Usługodawca

Usługi oferowane za pośrednictwem witryny świadczy:

 • Monika Szymaniak, osoba fizyczna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą: Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak, prowadząca działalność pod adresem: ul. Budapesztańska 9/31, 80-288 Gdańsk, Polska, posługująca się numerem NIP: 957-081-51-98 i numerem REGON: 220005808 (zwana dalej: „tłumaczem”).

Kontaktować się z tłumaczem możesz:

 • elektronicznie, pisząc na adres: tlumaczjezykafrancuskiego [małpa] monikaszymaniak [kropka] com;
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 607 808 615.

Spis treści

Hostingodawca

Hosting witryny zapewnia:

 • LH.pl, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem: 0000503852, posiadająca siedzibę pod adresem: ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań, Polska, posługująca się numerem NIP: 7831711517 i numerem REGON: 302693647.

Kontaktować się z hostingodawcą możesz:

 • elektronicznie, pisząc na adres: info [małpa] lh [kropka] pl;
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 616 240 000.

Spis treści

Odnośne akty prawne

Kwestie opisane w niniejszym regulaminie regulują w szczególności:

Spis treści

Rodzaj i zakres usług

Tłumacz oferuje za pośrednictwem witryny następujące usługi:

 • wpisy – tłumaczenia tekstów literackich publikowane online, dostępne nieodpłatnie na blogu;
 • e-booki – tłumaczenia utworów literackich publikowane w postaci plików do pobrania i sprzedawane online w sklepie;
 • tłumaczenia pisemne – tłumaczenia tekstów użytkowych wykonywane na zamówienie i dostarczane w postaci plików pocztą elektroniczną.

Spis treści

Warunki świadczenia usług

Do korzystania z usług tłumacza potrzebne są:

 • połączenie z internetem;
 • urządzenie komputerowe (komputer osobisty, tablet, smartfon) z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki internetowej – do:
  • wyświetlania treści udostępnianych online (stron statycznych, wpisów na blogu i stron produktów),
  • kupowania e-booków online,
  • zamawiania tłumaczeń pisemnych online,
  • dokonywania płatności online,
  • wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy;
 • urządzenie komputerowe (komputer osobisty, tablet, smartfon, czytnik książek elektronicznych) z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym dany format pliku (EPUB, PDF, DOCX itp.) – do:
  • wyświetlania treści udostępnianych w formie pliku (e-booków, tłumaczeń pisemnych, dokumentów przedumownych do pobrania);
 • konto poczty elektronicznej (skrzynka e-mail) – do:
  • kontaktowania się z tłumaczem,
  • odbierania automatycznych wiadomości w związku z zakupami w sklepie.

Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.

Spis treści

Warunki zawarcia umowy

Zakup e-booków

Zakupu e-booków można dokonać w sklepie. Sklep jest przeznaczony dla konsumentów polskich i zagranicznych oraz dla polskich przedsiębiorców. Jeśli chcesz kupić e-book jako przedsiębiorca z kraju innego niż Polska, skontaktuj się bezpośrednio z tłumaczem.

Kupując e-book, zawierasz z tłumaczem na odległość umowę o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Główne cechy e-booka (tytuł przekładu i oryginału, informacje o autorze, tłumaczu i wydawcy, numer ISBN, rok i numer wydania, format i wielkość pliku, liczba słów, czas czytania) oraz jego cena są podane na stronie e-booka w sklepie.

Aby kupić e-book, musisz:

 • dodać wybrany e-book do koszyka i kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”;
 • wypełnić formularz zakupu i kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
 • dokonać płatności online.

W formularzu zakupu musisz:

 • podać:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swój adres poczty elektronicznej,
  • swój kraj zamieszkania,
  • ewentualnie dane do faktury;
 • wyrazić zgodę na:
 • kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

Umowę zawierasz, gdy klikasz przycisk „Kupuję i płacę”.

Po dokonaniu płatności zobaczysz stronę potwierdzenia. Znajdziesz na niej szczegóły swojego zakupu i link do pobrania e-booka. Szczegóły zakupu i link do pobrania e-booka otrzymasz także w wiadomości z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.

E-book możesz pobrać 3 razy w ciągu 7 dni.

Jeśli nie dokonasz płatności w ciągu 24 godzin, Twój zakup zostanie anulowany.

Spis treści

Zamawianie tłumaczeń pisemnych

Zamawiając tłumaczenie pisemne, zawierasz z tłumaczem na odległość umowę o świadczenie usług.

Warunki wykonania zamówienia uzgodnisz z tłumaczem pocztą elektroniczną.

Aby zamówić tłumaczenie pisemne, musisz:

 • wysłać zapytanie do tłumacza;
 • po potwierdzeniu dostępności przez tłumacza – przesłać swój tekst do bezpłatnej, niezobowiązującej wyceny;
 • po otrzymaniu oferty tłumacza – zaakceptować warunki wykonania zamówienia;
 • po otrzymaniu hasła do formularza zamówienia online i linku do płatności online – złożyć zamówienie i dokonać płatności.

W formularzu zamówienia musisz:

 • podać:
  • swoje imię i nazwisko,
  • swój adres poczty elektronicznej,
  • swój kraj zamieszkania,
  • ewentualnie dane do faktury;
 • wyrazić zgodę na:
 • kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Umowę zawierasz, gdy klikasz przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Po złożeniu zamówienia online i dokonaniu płatności online otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem zawarcia umowy na odległość.

Gotowe tłumaczenie otrzymasz pocztą elektroniczną w uzgodnionym terminie.

Jeśli nie dokonasz płatności ciągu 24 godzin, Twoje zamówienie zostanie anulowane.

Spis treści

Ceny i podatek VAT

Ceny e-booków są podane na stronach e-booków w sklepie i wyrażone w złotych polskich (PLN). Uwzględniają one obowiązujący w Polsce podatek VAT naliczony według obniżonej stawki 5%.

Ceny tłumaczeń pisemnych są podawane w ofertach przesyłanych przez tłumacza i wyrażone w złotych polskich (PLN). Uwzględniają one obowiązujący w Polsce podatek VAT naliczony według standardowej stawki 23%.

Podatek VAT nie jest naliczany, jeśli nabywcą jest:

 • przedsiębiorca z Unii Europejskiej lub spoza Unii Europejskiej będący czynnym podatnikiem VAT (podatek rozlicza usługobiorca zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia),
 • osoba fizyczna spoza Unii Europejskiej (sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce).

Spis treści

Płatności

Płatności za e-booki

Płatności za e-booki można dokonać online za pośrednictwem usługi integratora płatności Paynow.

Dostępne są następujące metody płatności online:

Usługę integratora płatności Paynow świadczy:

 • mBank, spółka akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000025237, posiadająca siedzibę pod adresem: ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, Polska, posługująca się numerem NIP: 5260215088 i numerem REGON: 00125452400000.

Obsługę płatności kartami płatniczymi oraz płatności Google Pay zapewnia:

 • Autopay, spółka akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000320590, posiadająca siedzibę pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, Polska, posługująca się numerem NIP: 5851351185 i numerem REGON: 19178156100000.

Ewentualny zwrot płatności następuje za pośrednictwem metody użytej do dokonania płatności.

Spis treści

Płatności za tłumaczenia pisemne

Płatności za tłumaczenia pisemne można dokonać online za pośrednictwem usługi integratora płatności Przelewy24.

Dostępne są następujące metody płatności online:

Usługę integratora płatności Przelewy24 świadczy:

 • PayPro, spółka akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000347935, posiadająca siedzibę pod adresem: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, Polska, posługująca się numerem NIP: 7792369887 i numerem REGON: 301345068.

Obsługę płatności kartami płatniczymi oraz płatności Google Pay zapewnia:

 • PolCard, Fiserv Polska, spółka akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000061293, posiadająca siedzibę pod adresem: Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, Polska, posługująca się numerem NIP: 5260210429 i numerem REGON: 012873434.

Ewentualny zwrot płatności następuje za pośrednictwem metody użytej do dokonania płatności.

Spis treści

Faktury

Aby otrzymać fakturę, musisz wypełnić pole „Dane do faktury” w formularzu zakupu lub w formularzu zamówienia.

Musisz podać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub siedziby,
 • numer NIP (jeśli jesteś płatnikiem VAT).

Faktura zostanie wystawiona w postaci pliku PDF i przesłana pocztą elektroniczną.

Spis treści

Prawa autorskie

Wszystkie tłumaczenia udostępniane online na blogu, sprzedawane jako e-booki w sklepie i wykonywane na zamówienie przez tłumacza stanowią utwory zależne, które są przedmiotem osobistych i majątkowych praw tłumacza i podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

Licencja na korzystanie z e-booków

Sprzedając Ci e-book, tłumacz udziela Ci odpłatnie na czas nieokreślony niewyłącznej, niezbywalnej licencji, która pozwala Ci wykorzystywać e-book na Twoje prywatne potrzeby.

W ramach licencji masz prawo:

 • pobierać e-booki z witryny;
 • wyświetlać e-booki na swoich urządzeniach;
 • zapisywać e-booki w pamięci swoich urządzeń;
 • korzystać z e-booków w granicach dozwolonego użytku prywatnego, w sposób który nie narusza normalnego użytkowania i nie godzi w słuszne interesy tłumacza.

Nie wolno Ci natomiast bez wiedzy i zgody tłumacza w szczególności:

 • odsprzedawać e-booków;
 • udzielać dalszych licencji na korzystanie z e-booków;
 • udostępniać e-booków w internecie ani rozpowszechniać w żaden inny sposób;
 • wykorzystywać e-booków w celach komercyjnych lub na potrzeby działalności gospodarczej i zawodowej;
 • modyfikować treści e-booków.

Przejście praw do tłumaczeń pisemnych

Przejście praw do tłumaczeń pisemnych musi być przedmiotem odrębnej umowy z tłumaczem.

Spis treści

Prawo odstąpienia od umowy

Zarówno e-booki, jak i tłumaczenia pisemne są objęte wyłączeniem prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku e-booków zastosowanie znajduje art. 38 pkt 13) ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, że:

 • „konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy o dostarczanie treści cyfrowych, która nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy”.

W przypadku tłumaczeń pisemnych zastosowanie znajduje art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta, który stanowi, że:

 • „konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy”.

Spis treści

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny jest tłumacz. Zasady przetwarzania określa Polityka prywatności.

Spis treści

Cookies

Witryna wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do swojego działania i świadczenia usług na rzecz użytkowników. Zasady instalowania i wykorzystywania cookies określa Polityka cookies.

Spis treści

Reklamacje

Jeśli stwierdzisz brak zgodności e-booka lub tłumaczenia pisemnego z umową, możesz zgłosić reklamację, pisząc na adres poczty elektronicznej tłumacza. Tłumacz rozpatrzy Twoją reklamację w ciągu 14 dni.

Spis treści

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem witryny jest prawo polskie.

Spis treści

Sąd właściwy

W przypadku sporu sąd właściwy zostanie określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

Spis treści

Polubowne rozwiązywanie sporów

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego możesz skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich poprzez:

Spis treści

Image icon Gra w krokieta, Édouard Manet,1873.