Polityka cookies

Niniejsza polityka cookies określa zasady instalowania i wykorzystywania cookies przez witrynę internetową monikaszymaniak.com (zwaną dalej: „witryną”). Polityka cookies obowiązuje od dnia 1.11.2023 r. i może być zmieniana. W przypadku zmiany Polityki cookies zastosowanie ma wersja obowiązująca w chwili zawarcia Twojej umowy.

Obecną wersję Polityki cookies możesz pobrać tutaj:

Spis treści

Administrator witryny
Odnośne akty prawne
Definicja cookie
Rodzaje cookies
Kategorie cookies
Cookies wykorzystywane przez witrynę
Zarządzanie cookies przez użytkownika

Administrator witryny

Administratorem witryny jest:

  • Monika Szymaniak, osoba fizyczna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą: Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak, prowadząca działalność pod adresem: ul. Budapesztańska 9/31, 80-288 Gdańsk, Polska, posługująca się numerem NIP: 957-081-51-98 i numerem REGON: 220005808 (zwana dalej: „tłumaczem”).

Kontaktować się z tłumaczem możesz:

  • elektronicznie, pisząc na adres: tlumaczjezykafrancuskiego [małpa] monikaszymaniak [kropka] com;
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 607 808 615.

Spis treści

Odnośne akty prawne

Kwestie związane z cookies regulują:

Spis treści

Cookie to niewielki plik tekstowy instalowany przez witrynę internetową (serwer HTTP) na urządzeniu (komputerze, tablecie, smartfonie) użytkownika wyświetlającego strony witryny w przeglądarce internetowej (kliencie HTTP), pozwalający zachować informacje o użytkowniku.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) cookies uznaje się za dane osobowe. Dlatego przez zainstalowaniem cookies administrator witryny musi uzyskać zgodę użytkownika. Jedynie niezbędne cookies mogą być instalowane bez zgody użytkownika.

Spis treści

Rodzaje cookies

Cookies sesyjne pozwalają utrzymać stan sesji i są usuwane automatycznie po jej zakończeniu. Cookies stałe są usuwane po dłuższym, określonym okresie czasu i pozwalają rozpoznać użytkownika podczas następnych sesji.

Cookies własne są instalowane przez witrynę przeglądaną przez użytkownika. Cookies zewnętrzne są instalowane przez inne podmioty, których usługi wykorzystuje witryna.

Cookies śledzące pozwalają śledzić zachowania użytkownika w internecie i zbierać informacje o jego preferencjach i zainteresowaniach do celów marketingowych.

Spis treści

Kategorie cookies

Niezbędne (podstawowe) cookies są konieczne do zapewnienia prawidłowego działania witryny i świadczenia usług na rzecz użytkowników. Instalacja niezbędnych cookies nie wymaga uprzedniej zgody użytkownika.

Cookies analityczne (statystyczne, wydajnościowe) pozwalają zbierać statystyczne dane o sposobach korzystania z witryny przez użytkowników i ulepszać jej działanie.

Cookies preferencyjne (funkcjonalne) pozwalają zapamiętywać wybory użytkowników i dostosowywać działanie witryny do ich preferencji.

Cookies marketingowe (reklamowe, targetujące) pozwalają zbierać informacje o użytkownikach i wyświetlać im spersonalizowane reklamy.

Spis treści

Cookies wykorzystywane przez witrynę

Witryna wykorzystuje wyłącznie cookies niezbędne do swojego działania i świadczenia usług na rzecz użytkowników.

Są to następujące cookies:

  • __cf_bm – cookie instalowane przez usługę Cloudflare Bot Management, przechowywane przez 30 minut, pozwalające chronić witrynę przed botami;
  • pll_language – cookie instalowane przez wtyczkę Polylang, przechowywane przez 1 rok, pozwalające zachować informację o wersji językowej witryny wybranej przez użytkownika;
  • eucookielaw – cookie instalowane przez wtyczkę JetPack, przechowywane przez 180 dni, pozwalające zachować informację, że użytkownik zapoznał się z komunikatem o cookies;
  • wp_woocommerce_session_* – cookie instalowane przez wtyczkę WooCommerce, przechowywane przez 2 dni, pozwalające przypisać użytkownikowi unikalny identyfikator i powiązać go z koszykiem;
  • woocommerce_cart_hash_* i woocommerce_items_in_cart – cookies sesyjne instalowane przez wtyczkę WooCommerce, pozwalające zarządzać koszykiem użytkownika w sklepie;
  • store_notice* – cookie sesyjne instalowane przez wtyczkę WooCommerce, pozwalające zachować informację, że użytkownik zapoznał się z komunikatem ze sklepu.

Spis treści

Zarządzanie cookies przez użytkownika

Możesz zarządzać cookies, zmieniając ustawienia prywatności swojej przeglądarki internetowej.

Spis treści

Image icon Cukiernia Gloppe, Jean Béraud, 1889.