Cała prawda o e-papierosach

E-papieros jest w tej dżungli zwiastunem zupełnie nowego sposobu myślenia. Jego sukces pobudza apetyty i zmusza rynkowe giganty do zmiany kursu. Dzieje się też coś dotąd niespotykanego: daje się słyszeć głos dziesiątków tysięcy chmurzących obywateli, którego ani lekarze, ani producenci wyrobów tytoniowych, ani producenci leków nie mogą uciszyć.

E-palacze wyraźnie manifestują swoją chęć pozostania poza strefą wpływów koncernów farmaceutycznych i tytoniowych i przynależności do wirtualnej, a także realnej (dzięki istnieniu specjalistycznych sklepów), wspólnoty, w której znajdują pomoc, wsparcie i zrozumienie. Głośno i dobitnie artykułują swoje prawo do oddawania się czynności, która może ocalić im życie, zakładają własne walczące organizacje, podpisują petycje, polemizują z decydentami, posiłkując się artykułami naukowymi, których wnioski inni zafałszowują lub otwarcie ignorują.

A co jeszcze ważniejsze, e-papieros wydaje się uwalniać ich kompleksów. Uzależnieni od nikotyny e-palacze bynajmniej nie uważają się za chorych: e-papieros pozwala im bowiem uchronić się od przedwczesnej śmierci. Nałóg przestaje być problemem, skoro mają do dyspozycji skuteczny środek, dzięki któremu mogą albo stopniowo się z nim rozstać, albo nadal się mu oddawać w mniej ryzykowny sposób. Nigdy wcześniej palacze nie okazywali takiego nastawienia. Co się zatem stało?

Stosunek palaczy do „zabójcy”, czyli papierosa, jest ambiwalentny: składa się na niego z jednej strony chęć doświadczania przyjemności, z drugiej zaś poczucie winy. E-papieros rozrywa ten piekielny uścisk Erosa i Tanatosa: uwalniając palacza od konieczności wdychania tysięcy toksycznych substancji, pozwala mu zażywać przyjemności bez ryzyka. Eros bez Tanatosa? To całkowite novum w historii nikotynizmu. Niektórzy e-palacze, rzecz jasna, wciąż pozwalają sobie na małe skoki w bok: potrzeba igrania ze śmiercią i przekraczania granic to przecież jedna z sił napędowych ludzkości.

Open book icon La vérité sur la cigarette électronique (Cała prawda o e-papierosach), Jean-François Etter, Gérard Mathern, 2013.
Person pin icon Fragment z francuskiego przełożyła Monika Szymaniak.
Image icon Mężczyzna palący e-papierosa w sypialni, Vaper City, CC BY-SA 4.0, 2016.