Zamówienie

Zamawiając tłumaczenie pisemne, zawierasz umowę o świadczenie usług. Warunki umowy określa Regulamin [PDF].
Zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. Zasady przetwarzania określa Polityka prywatności [PDF].