Profil

Français | English

Mój profil zawodowy jako tłumacza języka francuskiego

Pracuję jako tłumacz języka francuskiego od 2004 roku. Stale poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności, by dostarczać swoim klientom najwyższej jakości tłumaczenia pisemne z francuskiego i na francuski.

Język ojczysty
Język roboczy
Usługi tłumaczeniowe
Forma działalności
Oferta
Wykształcenie
Wydarzenia branżowe
Szkolenia
Kontakt

Język ojczysty:

Język polski.

Język roboczy:

Język francuski – język romański używany we Francji oraz innych krajach francuskojęzycznych, takich jak Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Monako czy Kanada (głównie Quebec).

Usługi tłumaczeniowe:

Tłumaczenia pisemne zwykłe na potrzeby firm, instytucji i osób prywatnych:

 • Tłumaczenia z języka francuskiego na język polski.
 • Tłumaczenia z języka polskiego na język francuski.

Forma działalności:

Jednoosobowa działalność gospodarcza pod nazwą Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak (od 2005 roku).

Oferta tłumaczeń:

Wykształcenie:

 • „Przygotowanie do studiów prawniczych po francusku”, studia e-learningowe, Faculté de droit virtuelle, Université Lyon 3 Jean Moulin (2012-2013).
 • Szkoła Prawa Francuskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Faculté de droit, Université Toulouse 1 Capitole (2013).
 • „Unia Europejska – przygotowanie kandydatów na urzędników w instytucjach europejskich”, studia podyplomowe, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański (2007-2008).
 • „Komunikacja społeczna i kultura medialna”, studia podyplomowe, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański (2005-2007).
 • „Studia podyplomowe dla tłumaczy konferencyjnych” (A: język polski, B: język francuski, C: język hiszpański) oraz „Kurs tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych” (z francuskiego i na francuski), Wydział Filologiczny, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński (2003-2004).
 • Dyplom „Français des affaires 2” (język francuski w biznesie) Paryskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Studium Języków Obcych, Uniwersytet Gdański (2001-2002).
 • Filologia romańska, studia magisterskie, opcja językoznawstwo, Wydział Filologiczno-Historyczny, Uniwersytet Gdański (1998-2003). Staż w Kanadzie (Trésor de la langue française au Québec, Université Laval; Centre de recherche en linguistique appliquée, Université de Moncton). Praca magisterska poświęcona językowi francuskiemu w Kanadzie i w Quebecu oraz socjolektowi joual w dramacie Siostrzyczki Michela Tremblay.
 • I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, klasa o profilu humanistyczno-artystycznym (1994-1998). Kursy językowe we Francji: w CUEF na Uniwersytecie w Grenoble (1998), w IEFE na Uniwersytecie w Pau (1997), w Sprachcaffe Languages Plus w Paryżu (1996).

Wydarzenia branżowe:

 • Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, Gdańsk, 2015.
 • Konferencja Tłumaczy, Warszawa, 2015.
 • The Translation & Localization Conference, Warszawa, 2015.
 • Wpływ nowych narzędzi IT na jakość tłumaczeń oraz perspektywy zawodowe tłumaczy, Gdańsk, 2014.
 • The Translation & Localization Conference, Warszawa, 2013.
 • Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Warszawa, 2012.
 • The Translation & Localization Conference, Warszawa, 2012.
 • Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Poznań, 2011.
 • Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce, Kraków, 2010.

Szkolenia:

 • „Zapewnianie jakości tłumaczeń”, Centrum Lokalizacji C&M, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, 2013.
 • „Notacja w tłumaczeniu konsekutywnym”, Joanna Ruszel, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, 2012.
 • „Web 2.0 dla tłumaczy”, Alicia Martorell, Société française des traducteurs, 2012.
 • „Poprawność stylistyczno-edytorska tekstu tłumaczonego na język polski”, Adam Wolański, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, 2009.
 • „Kultura języka polskiego dla tłumaczy”, Adam Wolański, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, 2009.