Regulamin sprzedaży

Usługodawca

Usługi oferowane za pośrednictwem witryny www.monikaszymaniak.com świadczy Monika Szymaniak, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: „Tłumacz języka francuskiego Monika Szymaniak”, pod adresem: ul. Budapesztańska 9/31, 80-288 Gdańsk, numer NIP: 957-081-51-98, numer REGON: 220005808, telefon kontaktowy: 607-808-615, e-mail: tlumaczfrancuskiego [małpa] monikaszymaniak [kropka] com (dalej: „tłumacz”).

Rodzaj i zakres usług

Tłumacz oferuje:

  • tłumaczenia pisemne zwykłe z polskiego na francuski i z francuskiego na polski wykonywane na zamówienie klienta,
  • gotowe tłumaczenia z francuskiego w postaci publikacji elektronicznych (e-booków).

Tłumaczenie ma postać pliku. Korzystanie z tłumaczenia wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia elektronicznego z oprogramowaniem obsługującym dany format pliku.

Warunki zawarcia umowy

Zawarcie umowy następuje za pomocą poczty elektronicznej.

Ceny tłumaczeń wykonywanych na zamówienie ustalane są w drodze indywidualnej wyceny. Po otrzymaniu zapytania e-mailowego zawierającego plik z dokumentem do przetłumaczenia, tłumacz przesyła klientowi ofertę, w której określa całkowitą cenę tłumaczenia, termin wykonania tłumaczenia oraz termin i sposób płatności. Do ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Ceny tłumaczeń gotowych (e-booków) są podane na stronach internetowych prezentujących poszczególne publikacje i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Wysyłka tłumaczenia następuje po otrzymaniu płatności.

Tłumaczenie jest dostarczane na podany przez klienta adres poczty elektronicznej, bez ograniczeń terytorialnych.

Na życzenie klienta sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT.

Płatność

Płatności można dokonać przelewem bankowym bądź też szybkim przelewem online lub kartą kredytową online. Obsługę płatności online zapewnia Dotpay.pl.

Tłumacz przesyła klientowi dane swojego rachunku bankowego lub łącze umożliwiające dokonanie płatności online.

Reklamacje

Reklamacje można zgłaszać na adres poczty elektronicznej tłumacza. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 1), 3) i 13) ustawy o prawach konsumenta klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu tłumaczenia.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe klienta są wykorzystywane wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji umowy.