Oferta

Moja oferta tłumaczeń z francuskiego i na francuski

Français | English

Jako tłumacz języka francuskiego oferuję tłumaczenia z francuskiego oraz tłumaczenia na francuski. Moje doświadczenie zawodowe pozwala mi tłumaczyć zarówno teksty użytkowe, jak i literackie na potrzeby firm, instytucji i osób prywatnych. Tłumaczę dla klientów z całej Polski oraz Francji i innych krajów francuskojęzycznych, takich jak Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Monako czy Kanada (głównie Quebec).

 

Tłumaczenia prawnicze i urzędowe z francuskiego i na francuski

 • Komunikacja z prawnikami, organami wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej.
 • Dziedziny: prawo rodzinne, nieruchomości, ubezpieczenia, prawo handlowe i spółki, prawo pracy, postępowanie sądowe, podatki, cła, ubezpieczenia społeczne, zamówienia publiczne.
 • Dokumenty: akty prawne, orzeczenia sądowe, pisma procesowe, akty notarialne, umowy, statuty, pełnomocnictwa, opinie, formularze, wnioski, deklaracje, zaświadczenia, zezwolenia, decyzje administracyjne, korespondencja urzędowa.

Zapytaj o tłumaczenie prawnicze/urzędowe z francuskiego lub na francuski…

 

Tłumaczenia biznesowe i marketingowe z francuskiego i na francuski

 • Komunikacja z kontrahentami, pracownikami i klientami.
 • Dziedziny: zarządzanie, rachunkowość, kadry, jakość, marketing i reklama.
 • Usługi i produkty: usługi turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne; muzealnictwo i wystawiennictwo; artykuły spożywcze, alkohol; kosmetyki, perfumy, odzież, biżuteria; wystrój wnętrz (meble, artykuły dekoracyjne).
 • Dokumenty: strategie, plany, sprawozdania, raporty, analizy, badania, regulaminy, procedury, sprawozdania i zestawienia finansowe, oferty handlowe, specyfikacje, prezentacje multimedialne, biuletyny wewnętrzne, materiały szkoleniowe, bazy danych, korespondencja biznesowa, katalogi, foldery, informatory, ulotki, etykiety, menu, teksty na strony internetowe, materiały promocyjne i reklamowe.

Zapytaj o tłumaczenie biznesowe/marketingowe z francuskiego lub na francuski…

 

Tłumaczenia wydawnicze i literackie z francuskiego

 • Tłumaczenie książek, artykułów i innych tekstów przeznaczonych do publikacji. Współpraca z wydawnictwami książkowymi, prasowymi, uniwersyteckimi i muzealnymi.
 • Gatunki: beletrystyka (literatura piękna i popularna); biografie, pamiętniki, wspomnienia, wywiady, reportaże; przewodniki, literatura podróżnicza; literatura użytkowa (poradniki, podręczniki); literatura popularnonaukowa i fachowa; wydawnictwa ilustrowane (albumy); publikacje muzealne.
 • Dziedziny: historia, stosunki międzynarodowe, polityka, publicystyka, socjologia; filozofia, religie, psychologia, komunikacja, językoznawstwo; ekonomia, zarządzanie, marketing, psychologia biznesu; styl życia (hobby, zdrowie, rozwój osobisty, duchowość, moda, uroda, dom, kulinaria); kultura, sztuka, media.

Zapytaj o tłumaczenie wydawnicze/literackie z francuskiego…
Przejrzyj moje opublikowane przekłady z francuskiego…
Przejrzyj moje e-booki…

 

Tłumaczenia dla osób prywatnych z francuskiego i na francuski

 • Komunikacja oficjalna i nieoficjalna.
 • Dokumenty: korespondencja prywatna (listy, zaproszenia, zawiadomienia, życzenia, podziękowania, gratulacje, kondolencje); pisma urzędowe, podania; dokumenty dotyczące zatrudnienia (CV, listy motywacyjne, referencje); dokumenty dotyczące wykształcenia (świadectwa, dyplomy, certyfikaty, opinie); dokumentacja medyczna (zaświadczenia lekarskie, wyniki badań); dokumenty na potrzeby poszukiwań genealogicznych.

Zapytaj o tłumaczenie dokumentów prywatnych…